Εμπορική Συσκευαστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Χονδρικό Εμπόριο Πατατών, Φρέσκων ή Απλής Ψύξης

ΑΦΜ: 800980859

ΔΟΥ: Δράμας

Αντικείμενο: Χρονδρικό Εμπόριο Πατάτας

Κατηγορία Βιβλίων: Γ – Διπλογραφικά

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 146230419000

HM. Έναρξης: 08/05/2018

Email: fp22041@otenet.gr

Οδός: Κάτω Νευροκόπι 0

Πόλη: Κ Νευροκόπι

Τ.Κ.: 66033

Νομός: Δράμας

Χώρα: Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2523022041

Περιγραφή Εταιρείας

Από το 2018, η εταιρεία Φιλιππίδης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δραστηριοποιείται στον χώρο του χονδρικού εμπορίου πατάτας (φρέσκιας ή απλής ψύξης) στον Νομό Δράμας. Οι πολύπληθοι πελάτες της δηλώνουν ικανοποιημένοι. Δέσμευση της εταιρείας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και συνεχή βελτίωση της ποιότητας τους.

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2022